24-26 okt 2024
24-26 okt 2024

WORKSHOPS/SEMINARIER

I samband med våra festivaler vill vi erbjuda musiker och musikstuderande möjlighet att möta några av årets artister för inspirerande dialoger och praktiska läroprocesser.

Genom att samla musiker från olika typer av sammanhang vill vi erbjuda deltagarna såväl genremässig bredd som spets, vilket vi hoppas stimulerar till eget skapande med improvisation som uttrycksätt. Vi vill också inspirera unga musiker att våga satsa på sin musik där mötet med etablerade musiker kan bli en betydande inspirationskälla. Ett samarbete mellan festivalen, Midgårdsskolan och Umeå Kulturskola.