25-28 okt 2023
25-28 okt 2023
Tradition • Kreativitet • Nyfikenhet • Tillgänglighet

TACK!
Det blev en fantastisk festival och vi vill rikta ett stort tack till alla som gjorde den möjlig. Med dessa varma upplevelser i minnet ser vi redan fram emot festivalen 2024. Väl mött då!
Återupplev stämningen på årets festival genom Gustav Karlsson Frosts bilder.