26-30 okt 2022

PARTNERS

Vi tackar alla nedanstående för stöd och inspiration samt för värdefulla insatser som skapar förutsättningar för festivalens verksamhet och utveckling.

FESTIVALENS UPPDRAGSGIVARE
Umeå kommun är festivalens uppdragsgivare och grundfinansiär. Den produceras och arrangeras av Umeå Folkets Hus i samverkan med Umeå JazzStudio.

FESTIVALENS STÖDGIVARE
Statens Kulturråd

PARTNERS I EUROPA
Europe Jazz Network, Keychange

PARTNERS I SVERIGE
Sweden Festivals, Svensk Jazz, Kulturrådet

PARTNERS I UMEÅ
Umeå JazzStudio, Norrlandsoperan, Folkuniversitetet

ETT SÄRSKILT TACK RIKTAR VI TILL
Föreningen Jazz i Umeå, Sveriges Radio P2, Beacon Gobo Group, Midgårdsskolan, Umeå Kulturskola, Framnäs Folkhögskolas jazzlinje, Kultur på Campus, Upab, medarbetare på Umeå Folkets Hus.

MEDIAPRODUKTION
Form: Devocy Communication

 

 

Logotyp, Kulturrådet

 

 

 

 

 

Logotyp, KeyChange