27-31 okt 2021

Namna

lördag 24 okt , Äpplet - Lördag

GruppenNamnabestår av harpistenStina HellbergAgbacksamtcellisten ochsyntspelarenLeo Svensson Sander.Ett färsktsamarbete och nyskriven musik i rymden mellan jazz/impro/folkmusik/pop. Jordigt, fysiskt, kantigt, lent.  

Köp biljett 100 SEK

Stinaharprofilerat siginom jazz, improvisation, pop och nutida musik.Genom sina erfarenheter via samarbeten med musiker somLaleh, ElPerroDel Mar, MattiasWindemo, Eva LindalochMattias Risberg,har honvidgatmöjligheternaförsitt instrument inom moderna genrer.Leo Svensson Sanderärocksåverksam inomett brett spektraav musik.Startade med klassisk musik menvaldesnartkrokigarevägaroch harefterhandinriktat sigpå skandinavisk folkmusik och experimentell musik i olika former.Spelat medTimeIs a Blind Guide,Fire! Orchestra, Skogen, Lena Willemarkochinte minst TheTiny.  

 

Leo Svenssoncello, synt,Stina Hellberg Agbackharpa