Vi tackar alla nedanstående för stöd och inspiration samt för värdefulla insatser som skapar förutsättningar för festivalens verksamhet och utveckling.

FESTIVALENS UPPDRAGSGIVARE
Umeå kommun är festivalens uppdragsgivare och grundfinansiär. Den produceras och arrangeras av NorrlandsOperan i samverkan med Umeå JazzStudio.

FESTIVALSPONSORER
Bilbolaget

PARTNERS I EUROPA
Europe Jazz Network, Keychange

PARTNERS I SVERIGE
IMPRA, Sweden Festivals

PARTNERS I UMEÅ
Umeå JazzStudio, Midgårdsskolan, Umeå Folkets Hus

ETT SÄRSKILT TACK RIKTAR VI TILL
Upab, Glödheta glashytta, Sveriges Radio P2, Beacon Gobo Group, Botnia Music Vasa, Svensk Jazz, Umeå Musikskola, Framnäs Folkhögskolas jazzlinje, Hi­Fi Klubben Umeå, Kvinnohistoriskt museum och Kultur på Campus.

 

 

Dela: