Trondheim Jazz Orchestra & Alf Hulbaekmo

Trondheim Jazz Orchestra & Alf Hulbaekmo

Priser

Ordinarie pris:
180 kr
Student:
140 kr
Medlem Föreningen Jazz i Umeå:
140 kr
Innehavare av JazzPass premium:
140 kr

Samarrangemang med Svenska Kyrkan.

OBS! Biljetter kan också köpas vid entrén. 

Tid och datum

– Backens kyrka

Skumringsbarda är en tonsatt fantasivärld, en slags lek av goda och onda krafter. Kan också jämföras med våra norrländska legender om Skrömta och Vittra. Men också en fysisk plats som vi alla återkommit till någon gång i livet. En magisk plats helt enkelt.

Och med detta för ögonen har tonsättaren och organisten Alf Hulbaekmo komponerat musik och skapat sin egen skummande Barda. Han vill utnyttja kyrkorummet fylliga akustik och menar:
– ” Akustiken i kyrkorummet är speciell, men det finns också något i byggnaden som ger möjlighet att ta saken på allvar. Om du vill prata om något om musiken är det ett trevligt ställe att vara på. Med denna musik kommer jag att slå ett slag för det sakrala”.

Alf Hulbækmo kommer från en musikalisk familj, och har gjort skivor med både mamma Tone Hulbækmo och far Hans Fredrik Jacobsen. Förutom sin familje orkester ingår han i den sjuttiotalet-Made Taiga Orchestra, som spelar nya evenemang av Alf Prøysen i bandet lillebror och spelare Duo med sångaren Siril Malmedal Hauge.

TRONDHEIM JAZZ ORCHESTRA & ALF HULBAEKMO

Alf Hulbækmo has composed the music to create his own magical world. “The acoustics of a church are special but the building also allows for reflection. If you want to talk about music, it’s a great place to be. With this music, I want to do my part for the sacred.”

Hulbækmo comes from a musical family and has recorded with both his mother Tone Hulbækmo and his father Hans Fredrik Jacobsen. In addition to his family orchestra, he is also in the 1970s Made Taiga Orchestra, which performs new arrangements by Alf Prøysen and “Duo” with singer Siril Malmedal Hauge.

Dela: